Warunki korzystania

Witamy na Gryfku, największym polskim wirtualnym placu zabaw dla dzieci w każdym wieku. Na naszej stronie możesz grać w darmowe gry online, oceniać je i dodawać do ulubionych. Przedstawione poniżej warunki (dalej "Warunki") regulują zasady korzystania z naszej witryny oraz wszystkich zasobów, które są jej częścią. Każdy użytkownik korzystający z Witryny oświadcza, że zapoznał się z Warunkami, rozumie je i akceptuje. W innym wypadku prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej witryny.

Techniczne warunki korzystania z witryny

 • Do prawidłowego działania witryny niezbędne jest:
  • Połączenie komputera z Internetem.
  • Dowolna przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów hipertekstowych.
  • Oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie elementów JavaScript.
 • Gryfek stworzony został z myślą o komputerach oraz urządzeniach mobilnych.
 • Użytkownik zobowiązuje się na własny rachunek zapewnić sobie oprzyrządowanie i akcesoria niezbędne do korzystania z witryny.

Ograniczenia wiekowe i Użytkownicy nieletni

 • Użytkownik, który nie ukończył 16. roku życia powinien korzystać z zasobów witryny wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (rodzica/opiekuna).
 • Administracja nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z witryny osób poniżej 16. roku życia bez nadzoru osoby dorosłej.
 • Osoba umożliwiająca Użytkownikowi poniżej 16. roku życia korzystanie z witryny zobowiązuje się do sprawowania nad nim opieki i ponosi odpowiedzialność za jego działania.
 • Osoba sprawująca opiekę nad Użytkownikiem poniżej 16. roku życia wyraża zgodę na wzięcie na siebie odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody i konsekwencje, które mogą wyniknąć z korzystania z witryny.

Prawa autorskie i własności

 • Prawa autorskie określają ogół uprawnień przysługujących autorom materiałów (gier, grafiki, skryptu, tekstu etc.).
 • Wszystkie nazwy i znaki towarowe pojawiające się w materiałach zamieszczanych na Gryfku są własnością swoich autorów lub/i podmiotów na które zostały one przeniesione w całości lub w części.
 • Wszystkie materiały zamieszczone na łamach serwisu oraz tekst i grafika w nich zawarte objęte są prawami autorskimi oraz są własnością ich twórców lub/i producentów.
 • Szata graficzna, tekst oraz skrypt serwisu są objęte prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz wykorzystywanie jakichkolwiek elementów bez uprzedniej zgody ich autorów.
 • Zabronione jest bez uprzedniej pisemnej zgody Administracji:
  1. ramkowanie części witryny serwisu,
  2. tłumaczenie na inne języki,
  3. kopiowanie,
  4. modyfikowanie,
  5. sprzedaż lub pożyczenie jakichkolwiek elementów serwisu.
 • Zabrania się hotlinkowania wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach domeny serwisu bez wyraźnego i jednoznacznego podania źródła ich pochodzenia.
 • W przypadku wystąpienia w grach zamieszczonych w serwisie niedziałających elementów, odpowiedzialność za przywrócenie ich poprawnego działania ponosi twórca lub/i producent danej gry.
 • Administracja dokłada wszelkich starań, aby nie zostały złamane prawa autorskie.
 • Korzystanie z materiałów zamieszczanych w witrynie musi mieć charakter niekomercyjny.
 • W przypadku naruszenia prawa autorskiego/ prawa własności intelektualnej osoba zainteresowana zobowiązana jest do przesłania formularzem kontaktowym niezbędnych danych (pełne dane kontaktowe, opis działania stanowiącego naruszenie, dokument poświadczający posiadane prawa autorskie, miejsce publikacji oryginału danego dzieła, podpis elektroniczny lub fizyczny).

Postanowienia końcowe

 • Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, o czym poinformuje na tej stronie.
 • Każdy Użytkownik automatycznie wyraża zgodę na akceptację zmian wprowadzonych do regulaminu.
 • Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.